Spór o zarządzenie nr 8 trwa i TRWA MAĆ

paź 24, 2019 | Aktualnosci

Chcieliśmy to załatwić po dobroci, ale skoro Zarząd twierdzi, że cofnięcie zarządzenia nr 8 to wynik interwencji nieznanych sprawców, a nie dwóch największych organizacji, to musimy sprawę doprowadzić do końca. Szkoda, ale cóż, czego można się spodziewać po kimś, kto wymaga od innych anonimowego kablowania?

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 13 =