Spiskowcom Synthosa

gru 2, 2016 | Aktualnosci

Spiskowcom Synthosa

Ok. 1,5 roku temu wysłano do mnie pismo, żeby udzielić informacji dotyczącej ewentualnego pobierania dochodów  z Tarnowa. Patrząc na nadawcę tego pisma bardzo sceptycznie podchodzę do jego intencji, w jakim celu potrzebne są mu te informacje. Moja nieufność  wynika z doświadczeń z sal sądowych  gdzie  autor pisma pomawiał moją osobę i gdzie   doświadczyłem matactwa  między innymi ze strony  autora pisma ( jak Państwo wiecie działania te nie były skuteczne – wygrała prawda ).

Jak widać nie myliłem się co do intencji wspomnianego osobnika. Po upływie kilkunastu miesięcy wspomniane pismo zostało ponownie wyciągnięte na światło dzienne po to, żeby zdyskredytować mnie i poddać osądowi w formie  „hejtów” ( najłatwiej jest to zrobić  w internecie, bo tutaj  nie liczą się fakty).

Autorowi listu nie jestem w niczym zobowiązany udzielać tego rodzaju informacji.

Natomiast Koleżankom i Kolegom z mojego związku jak również wszystkim wyborcom którzy oddali na mnie głosy, pragnę oświadczyć, że nie miałem i nie mam podpisanych umów skutkujących otrzymywaniem wynagrodzeń z GA Zakłady Azotowe Tarnów ani z jakiejkolwiek innej spółki.

A gdyby ktokolwiek próbował insynuować, że nadużywałem służbowych kart kredytowych, to informuję, że  służbowych kart kredytowych nigdy nie posiadałem i  nie posiadam.

Mając na uwadze nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia autorowi pisma i wszystkim „życzliwym” życzę pogodnych i radosnych świąt , chwili refleksji i zadumy nad samym sobą i swoim postępowaniem.

 

Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 15 =