Solidarność walczy o powrót stażowego w GA ZAP SA

wrz 23, 2019 | Aktualnosci

NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA zwraca się do Zarządu GA ZAP SA o podjęcie pilnych negocjacji sprawie przywrócenia stażowego. Mamy nadzieję na poparcie naszej inicjatywy przez pozostałe organizacje związkowe.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 8 =