Solidarność chce więcej dla rodzin

cze 13, 2012 | Ze Związku

734 zł (872 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) powinien wynosić próg uprawniający do świadczeń rodzinnych, zdaniem związkowców z Komisji Trójstronnej.

To ponad 190 zł więcej niż proponuje rząd. Związkowcy postulują jednocześnie wyższe kwoty samych zasiłków i dodatków do nich. Ustalone wczoraj wspólne stanowisko, przedstawiciele związków zawodowych przedstawili już rządowi. W czwartek tematem świadczeń rodzinnych zajmie się Komisja Trójstronna.

Zdaniem przedstawicieli związków rządowe propozycje nie rekompensują wzrostu kosztów utrzymania i nie wpłyną znaczącą na zmniejszenie się ubóstwa wśród dzieci, dlatego podwyżka powinna być większa. Warto pamiętać, że progi uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były waloryzowane aż przez osiem lat. Tylko z tego powodu, świadczeń zostało pozbawionych 2,8 mln dzieci.

Zgodnie z rządową propozycją, kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wzrośnie od listopada tego roku do 539 zł (obecnie 504 zł) i 623 zł (583 zł) w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Drugi etap podwyżki nastąpiłby w 2014 r. Podwyższone mają być również same zasiłki. Świadczenie na dziecko do 5 roku życia z 68 do 77 zł; na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia z 91 do 106 zł; na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia z 98 do 115 zł.

– Nasze propozycje oparliśmy przede wszystkim o wskaźniki wzrostu kosztów utrzymania. Rządowa propozycja jest niewystarczająca w stosunku do rosnących cen nośników energii czy żywności ? mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK NSZZ ?S? ds. dialogu społecznego.

Przedstawiciele NSZZ ?S? przypominają również, że wydatki Polski na politykę rodzinną są najniższe w całej UE (dane Eurostat-u). ? Tymczasem potrzeby są ogromne. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że około 4,3 mln dzieci wychowuje się w rodzinach, które nie osiągają dochodów pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb ? tłumaczy Nakonieczny.

W najtrudniejszej sytuacji są rodziny, w których na utrzymaniu jest czworo lub więcej dzieci. Prawie 75 proc. takich rodzin nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Natomiast 24 proc. żyje na granicy minimum egzystencji, tzn. że jest w stanie zaspokoić tylko te potrzeby, które nie mogą być odłożone w czasie a ich niezaspokojenie prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia.

Źródło. Solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 12 =