Soli-DNO-ść – co dalej 🙂 ?

paź 18, 2021 | Aktualnosci

Pan Bartłomiej Tarkowski Przewodniczący ZZ Soli-DNO-ść, stosuje bardzo ciekawą metodę uczestniczenia w życiu naszego przedsiębiorstwa: drukuje zamieszczone na stronach innych organizacji związkowych pisma do Zarządu – stawia na nich swoje pieczątki i informuje że: popiera ich treść – to nie jest żart … SERIO. (dowód poniżej)

Jaki będzie kolejny podstemplowany dokument: Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja USA, a może coś bardziej spektakularnego?

A przypomniał nam się taki żart: Przylepiło się …. małż do statku i mówi:  płyniemy.

PS.

A swoją droga czy to nie jest fałszowanie dokumentów, lub wprowadzanie ludzi w błąd?

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 1 =