Sławomir Bezara przewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego

paź 3, 2016 | Aktualnosci

21 września w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. Podczas obrad Delegaci wybrali nowego Przewodniczego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego Sławomira Bezarę, który zastąpił zmarłego kilka tygodni temu kol. Tomasza Podlaska.bezara

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 4 =