Skuteczni dla Załogi 🙂 dobra wiadomość.

mar 11, 2021 | Aktualnosci

Bardzo serdecznie, dziękujemy Zarządowi, w osobach sygnatariuszy pisma, za podjęcie decyzji która jest oczekiwana przez Załogę.

Tak szybka i pozytywna odpowiedź Zarządu jest dowodem na korzyści płynące z dialogu i właściwego argumentowania potrzeb i oczekiwań naszych Pracowników.

Wyrażamy nadzieję, że takie umiejętności posiądą inni – bo nie ilość pieczątek, tytułów czy hałaśliwość stanowi o skuteczności.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 1 =