Serwis Informacyjny Komisji Międzyzakładowej

sie 14, 2013 | Aktualnosci

Prezentujemy pierwszy numer Serwisu Informacyjnego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZAP, który w całości dotyczy planowanej Manifestacji we wrześniu 2013 roku w Warszawie.

Biuletyn SIS nasz sierpien 2013

Dostępny także w Dziale Dokumenty

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 5 =