Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

cze 26, 2015 | Aktualnosci

Sejmu przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi obecną Komisję Trójstronną. – To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce – podkreśla Piotr Duda, szef “Solidarności”
Za przyjęciem ustawy głosowało 425 posłów, przeciw było trzech a jeden wstrzymał się od głosu.
W czerwcu 2013 r. “Solidarność” razem z OPZZ i Forum ZZ zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej . – Nie  jestem PR-owcem premiera, żebym udawał, że toczy się jakikolwiek dialog – tłumaczył wtedy Piotr Duda, przewodniczący KK – Jako związki zawodowe nie mamy zamiaru dłużej legitymizować tego dialogu społecznego, którego faktycznie nie ma, jest on tylko pozorowany.
Kilka miesięcy po zerwaniu rozmów, związkowcy przedstawili na spotkaniu z prezydentem Komorowskim swój projekt zastąpienia Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego. Własny projekt przedstawili później pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował projekt, który został przedstawiony rządowi. Obecny kształt ustawy jest wynikiem porozumienia wszystkich stron.
– Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania trudnych problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny – podkreśla szef Związku – Nowa Rada Dialogu Społecznego daje większe uprawnienia partnerom społecznym i daje szanse na nowe otwarcie. To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce.
Solidarność.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 7 =