Są podwyżki – Zmianowi zdradzeni

mar 4, 2022 | Aktualnosci

Porozumienie płacowe zostało podpisane. Podwyżki 5.6% wchodzą od stycznia. Dodatek zmianowy będzie podwyższony o 50 złotych. Niestety ZZPRC wolał podpisać niekorzystne dla Pracowników zmianowych porozumienie (każdy pracownik zmianowy będzie w „plecy” prawie 100 złotych miesięcznie) niż razem z NSZZ Solidarność zmienić zapisy porozumienia i żądać wypłaty zmianowego zgodnego z ZUZP.

Analiza ile i dlaczego wszyscy pracownicy ZAP, a nie tylko Zmianowi będą zarabiać mniej – dzięki działaniom liderów ZZPRC (razem z porównaniem zapisów i analizą prawną ) będzie opublikowana w najbliższym czasie. Wyjaśnimy też czemu urojony spór zbiorowy ZZPRC o 2500 nigdy nie zakończy się sukcesem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 15 =