Są decyzje Komisji Socjalnej

maj 27, 2015 | Aktualnosci

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w kwestii podziału 5 milionów, które zasiliły Zakładowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na spotkaniu ustalono

  • 1350 złotych dopłaty za wczasy pod gruszą
  • 150 zł – dla emerytów ( bony na święta Bożego Narodzenia)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 8 =