Rzecz ważna i mądra

gru 11, 2022 | Aktualnosci

Fundacja Nasza Solidarność jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”. Dla laureatów ufundowaliśmy nagrody finansowe (pierwsze miejsca to 500 PLN) – teraz chcemy pójść krok dalej i zrealizować dwa dodatkowe cele.

Pierwszy to promocja talentów literackich, ale także wzbudzenie w młodych ludziach, ich rodzicach i nauczycielach świadomości, że szlifowanie talentów należy zacząć jak najwcześniej. Chcemy pokazać, że talent, kreatywność, pracowitość może prowadzić do sukcesu.

Pragniemy wydać 1000 egzemplarzy książki. Część z nich będzie przekazana twórcom, by w lokalnym środowisku mogli promować swoją twórczość.

Przed kolejną rocznicą śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki planujemy ogólnomiejski wieczór literacki, podczas którego lokalni przedstawiciele kultury będą interpretować utwory naszych młodych artystów i wówczas część książek zostanie rozdanych w ramach promocji. Pozostałe będą przekazywane do muzeum Księdza Jerzego, lokalnych bibliotek oraz wręczane jako prezenty (oczywiście w pierwszej kolejności rodzinie Księdza).

Drugim celem jest popularyzowanie życia i dzieła Księdza Jerzego Popiełuszki. Jego formacja i transformacja jako człowieka i kapłana była czymś zarówno cudownym, jak i tajemniczym. Fakt, że w tak krótkim czasie ze skromnego księdza stał się jednym z najbardziej charyzmatycznych kapłanów, jest czymś fascynującym. Ten człowiek mówiący proste prawdy stał się zagrożeniem dla całego systemu komunistycznego do tego stopnia, że na najwyższych szczeblach władzy zapadła decyzja o jego zabójstwie.

Chcesz wesprzeć naszą akcję? KLIKNIJ 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 5 =