Ruszyły negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

sie 3, 2017 | Aktualnosci

25 lipca b.r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Zespołu do spraw negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w celu przygotowania propozycji zmian do ZUZP i Regulaminu Pracy oraz przeprowadzenia procedury uzgodnień z organizacjami związkowymi. Obowiązujący na chwilę obecną tekst Układu reguluje stan na dzień ósmy maja 2017 roku.

2 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ze stroną społeczną. W rozpoczęciu negocjacji udział wzięli prezesi: Jacek Janiszek i Andrzej Skwarek. Celem tego pierwszego spotkania było wstępne przedstawienie przez stronę społeczną tematów postulowanych zmian w zapisach układowych. Związkowcy przedstawili kilka spraw – głównie z zakresu Rozdziału IV dotyczącego czasu pracy. Konkretne postulaty mają zostać przygotowane przez stronę związkową na piśmie i w tej formie przekazane w najbliższych dniach Zespołowi.

Kolejne spotkanie zaplanowano na środę 9 sierpnia.

źródło intranet pulawy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 7 =