Ruszają wybory do Rady Pracowników

sty 15, 2015 | Aktualnosci

Pracodawca ogłasza treść uchwały Nr 1 Głównej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu głosowania i kalendarza wyborów przez pracowników członków Rady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

W związku z tym zachęcamy każdego członka naszej Organizacji do udziału w wyborach do Rady Pracowników. Jest to organ bardzo ważny dla każdego z nas i warto, aby w Radzie Pracowników znalazły się odpowiedzialne osoby na które możemy liczyć.

uchwalagkw14012015

uchwalagkw14012015 regulaminwyborowrp2015

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 8 =