Rusza refendum przeciwko zmianon w Kodeksie Pracy

maj 21, 2013 | Aktualnosci

Od dziś w naszym Zakładzie rusza Referendum Sondażowe przeciwko planowanym zmianom w Kodeksie Pracy. Karty do głosowania otrzymali już przewodniczący Kół. Głosować mogą nie tylko członkowie Solidarności, ale i innych Związków.
Aby zagłosować należy zgłosić się do przewodniczącego Koła na swoim Wydziale. Referendum przeprowadzane jest w celu przygotowania efektywnej akcji strajkowej we wrześniu 2013.
Wszyscy chętni głosować mogą także w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność.nie_daj_sie_orznac

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 14 =