Rokowanie w sprawie zarządzenia nr 8 – imienia Pawlika Morozowa

paź 31, 2019 | Aktualnosci

Dziś odbyło się rokowanie w ramach sporu zbiorowego dotyczącego Zarządzenia nr 8. NSZZ poinformował, że przygotowuje wnioski w sprawie zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Amnesty International.

 Ze swojej strony pragniemy wyrazić zdziwienie faktem, że Zarząd państwowej spółki wpisuje się w lansowaną przez Platformę Obywatelską, KOD i żółte związki zawodowe tezę, że w Polsce tworzy się tyrania, państwo policyjne, kaczyzm. Fakt ten budzi głębokie zdziwienie nawet Pana Przemysława Czarnka, Wojewody i posła elekta, który na spotkaniu WRDS potwierdził, że nie zna ustroju społecznego, który sankcjonowałby anonimowe donoszenie na bliźniego.

Na zdjęciu: Pawlik Morozow ur. 14 listopada 1918, zm. 3 września 1932) – chłopiec ze wsi Gierasimowka w guberni tobolskiej za Uralem, który po swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona ruchu pionierskiego i wzór do naśladowania dla dzieci w ZSRR, gdyż dowiadując się o spisku kułaków, do którego należał także jego ojciec, zdemaskował plany spiskowców i wysłał swojego ojca na śmierć.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 4 =