Obchody 35- rocznicy Świdnickich Spacerów

lut 15, 2017 | Aktualnosci

W tym roku przypada 35- rocznica Świdnickich Spacerów, niezwykłej formy oporu mieszkańców Świdnika, przeciw propagandzie komunistycznej władzy. Świdniczanie  wychodzili  z domów o 19:30, w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego i spacerowali ulicą Sławińskiego (obecnie Niepodległości) manifestując swój sprzeciw komunistycznej władzy.  14 lutego odbyły się uroczyste obchody rocznicy, podczas których nie oprócz złożenia kwiatów i okolicznościowych przemówień świdnicka młodzież utworzyła biało-czerwoną flagę i przeszła w symbolicznym pokojowym marszu spod Pomnika Świdnickich Spacerów do świdnickiego Centrum Kultury gdzie trwały kolejne uroczystości. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele naszej Komisji wraz z przewodniczącymi Andrzejem Jacyną i Piotrem Śliwą.

Komiks mówiący o Świdnickich Spacerach

swidnickie spacery 1

swidnickie spacery 2

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 10 =