Robią kombatanta

maj 31, 2022 | Aktualnosci

Czasem żeby zrozumieć jakiś proces albo jakieś zjawisko – trzeba spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Z perspektywy czasu należy stwierdzić: fakt niepodpisania przez ZZPRC porozumień na jesieni zeszłego roku miał trzy cele: obrona nadgodzin, obrona funduszu nagród dyrektorów, oraz walka o wzrost pensji dyrektorów. Absolutną brednią jest twierdzenie, że chodziło o obroną interesów ogółu Pracowników lub tylko tych Zmianowych (bo wzrost dodatku zmianowego był krzywdzący) – ZZPRC na wiosnę  jako pierwsze pobiegło z długopisami w zębach żeby podpisać 50 PLN wzrostu zmianowego – czyli co… 50PLN ?  na jesieni było złe?  a na wiosnę już cacy ?

Reasumując, w imię obrony interesów beneficjantów nadgodzin, ale nie tych drobniaków co uczciwie zarabiają po 3 tysiące, ale tych co koszą ponad 20 tysięcy, oraz tych co dostają co kwartał po kilka tysięcy nagrody z funduszu nagród dyrektorów – cała Załoga została wy…. Jak bardzo jesteśmy w plecy pokazuje licznik WONGA.

Po co ten przydługi wstęp? Otóż postawię pewną tezę – dzisiejszy kabaret negocjacyjny jaki funduje nam ZZPRC ( bieganie z taczką),  ma tylko jeden cel, i wcale nie jest nim podpisanie porozumienia płacowego (o tym że mają na to wywalone przekonaliśmy się na jesieni) – celem tym jest dorobienie papierów kombatanckich jednemu z prominentnych członków ZZPRC – wokół którego zaczyna się robić nieświeża atmosfera.  Dlaczego tak sądzę?,  napisze w kolejnym tekście 😊 – proszę uważnie śledzić naszą stronę.

Tymczasem dwie sprawy:

  • Członkowie Forum Partnerów Społecznych (ZZIT, OPZZ, etc.) gremialnie zrezygnowali z członkostwa – problem w tym, że nie mieli chyba do tej pory odwagi zanieść kwitu do Zarządu. Co jest zabawne – bo ZZPRC, nie wiedząc o tym ( że kwit nie jest dostarczony), ochoczo zgłosiło akces wstąpienia do FPS.

  • Informacja, że na negocjacjach do jednej z przewodniczących padł tekst w typie: “Proszę pani, sześć razy pani to tłumaczę – siódmy nie będę” – jest prawdziwa. Pozostaje zadać pytanie: Kto i do kogo je powiedział? Odpowiedzi proszę nadsyłać w formularzu kontaktowym 3 pierwsze będą nagrodzone.

Sławomir Kamiński

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 8 =