Resort Skarbu wspiera plany konsolidacji ZAP I ZAT

lip 27, 2012 | Z kraju

Resort skarbu wspiera plany konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie z Zakładami Azotowymi w Puławach – poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Dodał, że połączona grupa ma szansę wejść do indeksu WIG20, co powinno przełożyć się na jej wycenę.
Fot. Newseria.pl

“Pomysł konsolidacji pozwoli nam na osiągnięcie kilku celów jednocześnie. Po pierwsze umożliwi on zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy. Dzięki temu, że uzyskamy synergię, uzyskamy tzw. przewartościowanie (…) skonsolidowanej grupy chemicznej” – powiedział w czwartek w Sejmie Tamborski, odpowiadając na pytania posłów w sprawie konsolidacji Tarnowa z Puławami.

Dodał, że na skutek konsolidacji grupa ma szansę stać się jednym z największych operatorów branży chemicznej na rynku europejskim. Jeżeli chodzi o rynek nawozowy, ma szansę stać się nr 2 na europejskim rynku.

“Grupa ta ma szansę na wejście do indeksu WIG20 na warszawskiej Giełdzie, co w zdecydowany sposób powinno zwiększyć zainteresowanie inwestorów giełdowych i bezpośrednio przełożyć się na wycenę tej spółki. I to, co również ważne (…) w kontekście potencjalnego ryzyka przejęcia tej spółki przez niepożądanych inwestorów, to jest kwestia tego, że im wyższa wartość spółki, tym trudniej ją przejąć” – powiedział Tamborski.

Jego zdaniem projekt konsolidacji to kwestia “przynajmniej pół roku jeżeli chodzi o kwestie formalne, a przynajmniej roku – jeżeli nie dłużej – jeżeli chodzi o kwestie biznesowe”.

Dodał, że przyjęty przez rząd “Program prywatyzacji na lata 2012-2013” przewiduje pełną prywatyzację spółek sektora chemicznego. “Jest to swego rodzaju mapa drogowa dotycząca tego, w jaki sposób my się mamy zachowywać, jak postępować” – uważa wiceminister. “Być może po jego zakończeniu w sposób kontrolowany będziemy się starali znaleźć potencjalnego kupca” – powiedział.

13 lipca ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6 mln 116 tys. 800 akcji Puław po 110 zł za sztukę. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ.

Resort skarbu podkreślał wówczas, że planowane połączenie ZA Tarnów z ZA Puławy dobrze ocenili akcjonariusze obu spółek.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu.

Dom Maklerski BZ WBK 19 lipca poinformował, że rosyjska spółka Acron kupiła w wezwaniu 7 mln 715 tys. 131 akcji Zakładów Azotowych Tarnów.

Zakłady Azotowe Puławy to spółka giełdowa, w której Skarb Państwa ma 50,67 proc. akcji, a akcjonariat rozproszony to niecałe 30 proc. Produkuje głównie nawozy sztuczne, ale również tworzywa sztuczne. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie producentem melaminy.

Zobacz notowania
Spółka Kurs
ATT 49.00
PLN 3.00
(6.52%)

ZAP 116.00
PLN 4.10
(3.66%)

Źródło. PAP

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 10 =