Relacja ze zjazdu krajowego w Płocku

lis 28, 2016 | Aktualnosci

Płock był tym razem miejscem spotkania XXVIII zjazdu Krajowego Zjazdu Delegatów  NSZZ Solidarność- najwyższej władzy naszego związku. Gośćmi Zjazdu krajowego byli między innymi Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Rady Ministrów Beata Szydło, Małgorzata Sadurska, Jacek Kurski, Elżbieta Rafalska, czy Stanisław Szwed. Nie zabrakło byłych przewodniczących naszego związku Mariana Krzaklewskiego, Janusza Śniadka. Region Środkowo-Wschodni reprezentowali Marian Król, Marek Wątorski, Krzysztof Choina, Józef Michalczyk , Andrzej Kuchta, Andrzej Chrząstowski, Antoni  Pasieczny, kurator oświaty koleżanka Teresa Misiuk i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w naszej organizacji Andrzej Jacyna.

W pierwszym dniu okazję do zaprezentowania dokonań rządu otrzymali nasi zacni goście Pan Prezydent Andrzej Duda i Pani premier Beata Szydło. Nie zabrakło także planów na przyszłość. Dokonania i plany na kolejne miesiące z entuzjazmem zostały przyjęte zarówno przez delegatów zjazdu jak i samego przewodniczącego Komisji Krajowej kolegę Piotra Dudę. Podczas tego dnia nie zabrakło spotkań z przedstawicielami rządu. Nie zabrakło paneli dyskusyjnych dotyczących samego związku jak i systemu edukacji w naszym kraju.

Były także panele dyskusyjne dotyczące samego związku jak i edukacji w naszym kraju. Drugi dzień obrad to praca nad uchwałami do Statutu Związku. Podjęliśmy 30 uchwał, bardzo istotnych w dalszym funkcjonowaniu naszego związku. Dyskusja na ten temat była bardzo owocna. Nie zabrakło miłych spotkań z zasłużonymi działaczami związku, którym Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe
.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 3 =