Relacja ze spotkania Związków Zawodowych w dniu 11 października

paź 14, 2013 | Aktualnosci

11 października odbyło się spotkanie największych organizacji związkowych działających w naszej firmie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli związków zawodowych udział wzięli członek Zarządu Pan Wojciech Kozak a także członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Andrzej Bartuzi, który reprezentował także nieobecnego Jacka Wójtowicza, którego zatrzymały obowiązki zawodowe.
Głównym tematem spotkania były tematy związane z Umową Społeczną, powszechnymi podwyżkami dla pracowników naszej firmy, czy opracowaniem nowego Regulaminu Premiowania. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie prezesa Wojciecha Kozaka, który przedstawił ogólną sytuację panującą teraz w polskiej chemii, a także przyszłe możliwe scenariusze.
Później głos zabrał Andrzej Bartuzi, który w swoim imieniu, ale także Jacka Wójtowicza zgłosił problem związany  z oczekiwaniami pracowników w sprawie poziomu wynagrodzeń zasadniczych, związanych z podniesieniem kwalifikacji i awansem oraz nieuzasadnionych dysproporcji w wynagradzaniu.Wszystkie wnioski zostaną w najbliższym czasie przedstawione Zarządowi naszej spółki.
Na piątkowym spotkaniu ustalono także kolejne spotkania Organizacji Związkowych.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 3 =