Relacja ze spotkania Zarządem

cze 12, 2014 | Aktualnosci

9 czerwca   br. odbyło się co miesięczne spotkanie Zarządu Naszej Spółki z Organizacjami Związkowymi. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Panowie Wojciech Kozak i Zenon Pokojski a także dyrektor personalny Ryszard Bartczak a także członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Jacek Wójtowicz i Andrzej Bartuzi.

Ad.1.

Zarząd ZAP wyjaśnił, że zysk wypracowany w danym roku obrachunkowym dzielony jest zawsze przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co wiąże się z tym że będzie można go ?skonsumować? dopiero po zakończeniu obecnego, przedłużonego roku obrachunkowego.

Ad.2.

Zarząd na wniosek Organizacji Związkowych postanowił jeszcze raz przeanalizować możliwość podziału urlopu na godziny. Być może jakimś wewnętrznym rozporządzeniem. Sprawa została przekazana do działu prawnego zakładów do analizy.

Ad.3 &4

Wkrótce mają ruszyć rozmowy w poszczególnych zespołach.  Obie strony wykazują chęć rozmów.

Ad5.

Przedstawiciel spółki MEDICAL poinformował, że planach jest unowocześnienie pracowni psychologicznej. Już teraz jednak pracownicy mają możliwość korzystania z porad psychologów w filiach na mieście. Zarówno bezpłatnie jak i za odpłatnością.

Ad6. Jak poinformował Marek Sieprawski kodeks będzie obowiązywał od 1 lipca 2014. Będzie  to Kodeks dla całej Grupy Azoty

Ad7. Rozmawialiśmy o planach związanych z instalacją odsiarczania spalin.. Przedstawiciele Zarządu ZAP przedstawili nam plany (które są już realizowane) wyeliminowania tych niedogodności.

 

 

 

 

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 2 =