Relacja ze spotkania Zarządem ZAP

sty 14, 2014 | Z miasta

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku z Zarządem ZAP i związkami naszej firmy odbyło się w dniu wczorajszym .Agenda spotkania została wcześniej przesłana Zarządowi ZAP. Jak zawsze organizacje związkowe spotkały się wcześniej, aby omówić i przypomnieć sobie punkty dotyczące spotkania. W trakcie spotkania postanowiono wnieść dwa istotne punkty:
1. Bony profilaktyczne
2. Fundusz stypendialny dla dzieci osieroconych pracowników ZAP
Dział wynagradzania podsumował w formie prezentacji pierwszą transzę podwyżek uruchomionych w ubiegłym roku w naszej firmie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w ZAP wzrosło z 1650 zł. do 1750 zł. Wzrosły także dodatki : zmianowy, brygadzistowski. Procent pracowników którzy znaleźli się w swoich kategoriach docelowych wzrósł o 8%.
Omówiono plan komunikacji wewnątrz zakładowej oraz sposoby przyznawania wjazdów. Jak na razie działający zespół, który ma rozpatrzyć system komunikacji nie zakończył swoich prac, także temat na pewno powróci. Rozmawiano także o ostatnich kontrolach służb BHP, które miały charakter informacyjny, o miejscach rowerowych przy bramach, o ich stanie technicznym jak i kierowcach samochodów , którzy są też zagrożeniem ( brak świateł – wyłączanie w momencie przekroczenia bramy, nadmierna prędkość). Rozmawialiśmy o bramie nr 3 ( kałuże, ubytki w nawierzchni), aby cokolwiek zrobić trzeba zgody właściciela gruntów ( miasto) także rozmowy trwają, i idzie w dobrym kierunku aby niedociągnięcia zostały naprawione. Jest obietnica z Inwestycji Miejskich że znajdą się środki na modernizację ścieżki rowerowej z miasta do ul. Długiej. Dalsza droga rowerowa do zakładu uzależniona jest od zgody kilku lub kilkunastu właścicieli gruntu a także planu przebiegu drugiego etapu budowy obwodnicy Puław.
Jeżeli chodzi o regulamin premiowania, Zarząd będzie chciał połączyć temat z wyłączeniem pewnych stanowisk z ZUZP. Czy wydzielenie ok. 30 stanowisk menadżerskich przyniesie dodatkowe zyski dla firmy? Raczej wydatki na opłacenie tych ?top menagment? za które zapłaci załoga nie będą małe(w skali roku ok. 5 mln.) chyba, że grupa wydzielona wypracuje dodatkowe środki na podwyżki dla załogi ? to jestem ZA.
Bony profilaktyczne, temat zawsze na czasie, im większe będą nominały na bony żywnościowe, będzie mało, jeśli jest STOZAP, i brak jakiejkolwiek konkurencji, a ceny w STOZAPIE są ogromne przekraczające niekiedy 100% ceny produktu za który zapłacilibyśmy w jakimkolwiek innym sklepie w mieście. Stosowne pismo odnośnie rewaloryzacji bonów żywieniowych zostanie złożone przez stronę związkową do Zarządu firmy.
Zgłoszony został punkt dotyczący utworzenia ?funduszu stypendialnego? dla dzieci osieroconych pracowników naszej firmy, aby co miesiąc przyznawać stypendium do czasu ukończenia nauki. Jest to naprawdę świetny pomysł a Zarząd rozpatrzy temat na jednym z najbliższych swoich posiedzeń.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 13 =