Relacja ze spotkania z Zarządem

paź 9, 2014 | Z zakładu

We wtorek 7 października odbyło się kolejne spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem naszej Spółki. Zarząd reprezentowali prezesi Marian Rybak i Wojciech Kozak. Nie zabrakło także Dyrektora Pionu Personalnego w osobie Ryszarda Bartczaka jak i przedstawicieli Rady Nadzorczej Jacka Wójtowicza i Andrzeja Bartuzi. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele wszystkich 8 organizacji związkowych, ze strony naszego związku w spotkaniu udział brali Piotr Śliwa i Roman Góra.
Pierwszą i chyba najważniejszą poruszoną sprawa podczas spotkania była kwestia zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego dla naszej spółki. Zarząd wyjaśnił, że Grupa Azoty Puławy jest dobrze zabezpieczona na wypadek ograniczenia dostaw gazu z Rosji, jednak jeśli przerwa była by długotrwała zarówno Puławy jak i cała Europa nie mogą być bezpieczne.
Drugim poruszanym na spotkaniu zagadnieniem był projekt doskonałości AZOTY PRO. Obawy związkowców wzbudziło to, że na 27 obszarów które obejmuje program AZOTY PRO, Grupa Azoty posiada tylko 3 liderów. Zarząd uspokoił związkowców, że w każdym obszarze pracują jednak przedstawiciele Puław, którzy zapewniają, że nie zostaną podjęte żadne działania restrukturyzacyjne kosztem pracowników naszej spółki, a liderzy mają jedynie za cel koordynację pracy zespołów i nie są najważniejsi.
Następnie Zarząd poinformował, że póki co nie ma zgody na zaliczkową wypłatę nagrody z zysku. Pojawia się taka możliwość dopiero przy zmianie nagrody z zysku na nagrodę roczną. Z tego powodu 14 października odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. zamiany nagrody z zysku na nagrodę z roczną.
Pojawiały się także informacje o zmuszaniu pracowników będących w wieku emerytalnym do przechodzenia na emerytury. Po szerszych rozmowach postanowiono przeanalizować sytuację, jednak odejście naszym zdaniem ma być zawsze indywidualnym przywilejem pracownika nie obowiązkiem.
Zarząd nie widział konieczności zajęcia się kolejnym punktem agendy czyli umieszczeniem na budynku dyrekcji nazwy naszej firmy a przy bramach wejściowych zegarów.
Kolejny raz nie udało się także zrealizować tematu bonów śniadaniowych dla pracowników i ich realizacji w sklepie STOZAP na mieście. Z powodu braku dyrektora Jedliczko odpowiedzialnego za ten obszar temat został przesunięty na kolejne spotkanie.
Poruszyliśmy także tematy Kodeksu Etyki, który miał być wprowadzony od lipca tego roku. Prace nad jego wdrożeniem zostały jednak wstrzymane, bowiem Grupa Azoty chce wprowadzić jeden Kodeks Etyki dla całej Grupy Azoty.
Pojawiały się także informacje odnośnie Spółki MEDICAL, gdzie na wniosek związków zawodowych miała być zmodernizowana poradnia psychologiczna. W tym też temacie przewodniczący Roman Góra zgłosił o wystąpienie Zarządu do Spółki MEDICAL o możliwość poszerzenia badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn takich jak mammografia, cytologia, kolonoskopia i prostaty. Prezes obiecał zająć się tym tematem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 2 =