Relacja ze spotkania z Zarządem

maj 6, 2016 | Aktualnosci

Wczorajsze spotkanie negocjacyjne dotyczyło bardzo istotnych spraw :

  • Dzień Chemika
  • Jubileusz firmy
  • Podwyżki
  • Wjazdy dla mistrzów zmianowych.

Najważniejszą sprawą jest fakt , że wreszcie możemy rozmawiać z Zarządem i wspólnie merytorycznie podchodzić do spraw, które w minionym okresie były nie do rozwiązania  ( nie bo nie ).Cieszy fakt, że pierwsze kontakty  z nowym Zarządem przynoszą już  małe efekty  o czym świadczyć może np. odblokowanie wejść przedstawicieli związku do budynku Dyrekcji Naczelnej. Prezes Zbigniew Gagat osobiście sprawdzał wejście związkowców na czytniku do budynku dyrekcji za co zbierał uśmiechy zadowolenia związkowców co też  świadczy o pozytywnym ustosunkowaniu do załogi jak i związków zawodowych .                                                                                                                                                                 Tak naprawdę nie ma jeszcze końcowych uzgodnień w/w sprawach. Jedynie co jest  pewne to nagroda na Dzień Chemika, ale to mamy zapisane w ZUZP. Jeśli chodzi o nasz jubileusz   ( propozycja Zarządu 2000) jest to uzależnione od wielkości podwyżek, czy wejdą one w życie od lipca czy od 1  października (15%. propozycja związków zawodowych )  W tej sprawie Zarząd musi dokonać analizy. Należy pamiętać, że ważną sprawą jest budowa nowej tabeli płac. Tu też widać wolę dialogu  ze związkami zawodowymi ,które reprezentują załogę najważniejszego zakładu w Grupie Azoty. Pozytywnym elementem jest to, że prawdopodobnie wszyscy mistrzowie zmianowi będą mieli wjazdy prywatnymi samochodami na teren zakładu. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestię ulepszenia dojazdu do zakładów, chodziło o ścieżkę rowerową jak i dojazd komunikacji publicznej. Myślę, że przyszłe spotkanie będzie bardziej owocne w uzgodnienia tych tematów ku zadowoleniu całej naszej społeczności zakładowej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 13 =