Relacja ze spotkania z Ministrem Skarbu Państwa

paź 20, 2014 | Ze Związku

Pod koniec sierpnia wystąpiłem pisemnie do Ministra Skarbu Państwa – Włodzimierza Karpińskiego o zorganizowanie spotkania z nowo wybranymi członkami Prezydium Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Jak wiemy nasze Prezydium, to przewodniczący poszczególnych Sekcji Krajowych wchodzących w skład SPCH. Pomysł spotkania polegał na tym, że po Kongresie mamy nowe władze w Sekretariacie i chciałem doprowadzić do takiego wstępnego spotkania z Ministrem Skarbu, podczas którego przewodniczący poszczególnych Sekcji przedstawią się i naświetlą najważniejsze problemy w swojej Sekcji. Liczę na to, że po takim spotkaniu będzie łatwiej w przyszłości o dalsze kontakty. Na początku października otrzymaliśmy pozytywną informację, iż spotkanie się odbędzie w dniu 16 października i tak się stało.
W niektórych Sekcjach aktualnie jest mniej spraw, problemów, które warto był przedstawić Ministrowi, natomiast w Sekcjach: Chemii, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Przemysłu Naftowego wręcz przeciwnie, dlatego z tych sekcji było więcej osób nie tylko przewodniczący i na spotkaniu właściwie skupiliśmy się na przedstawieniu problemów tych trzech branż.
Spotkanie rozpoczął Minister, Sekretarz Stanu – Zdzisław Gawlik, który w Ministerstwie zajmuje się branżą chemiczną a później na spotkanie przybył również Włodzimierz Karpiński ? Minister Skarbu Państwa. Naszą prezentacje i przedstawienie problemów rozpoczęliśmy od Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którą reprezentowali: Przewodniczący Bolesław Potyrała, Bogdan Stępiński z PSG i Piotr Łusiewicz z Gaz Systemu. Po przedstawieniu ogólnym problemów w tej branży przez Przewodniczącego ? Bolka Potyrałę, szczegółowo o tym co się obecnie dzieje i ma zadziać w PSG, opowiedział Bogdan Stępiński. Generalnie ostro skrytykował działania Zarządu PSG w szczególności dotyczące nieuzasadnionej restrukturyzacji osobowej (planowane zwolnienie 3000 pracowników). Bogdan poinformował, że skala niepokoju jest tak duża, ze może dojść do protestów.
Osobiście poprosiłem Ministra aby zbadał ten problem, póki nie jest jeszcze niepokoju społecznego. Po spotkaniu Bogdan Stępiński rozmawiał z Ministrem Z. Gawlikiem o dalszych spotkaniach. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie przyczyni się do normalniejszego dialogu związkowców z Zarządem po interwencji Ministra ? zobaczymy.
Następnie problemy w branży chemicznej omówił Przewodniczący ? Tomasz Podlasek a jego wypowiedź uzupełniali koledzy z firm: Azoty Puławy ? Przewodniczący Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa, Azoty Tarnów ? Przewodniczący Szumański Tadeusz oraz Przewodniczący Robert Wichrowski z Anwilu. Największe obawy kolegów z Grupy Azoty, to oczywiście nadal zbyt małe zabezpieczenie Grupy przed przejęciem jej przez Rosyjską Spółkę Acron.
Na koniec prezentacji dokonali koledzy z Sekcji Przemysłu Naftowego ? Przewodniczący Sekcji i jednocześnie przewodniczący w Orlenie ? Zbigniew Cegliński oraz Kleczkowski Henryk. Zbyszek nakreślił problemy w firmach z Sekcji oraz w grupie Orlen a w szczególności omówił problem zmiany systemu pracy w orlenie z pięciobrygadowego na czterobrygadowy.
Oczywiście ja reprezentowałem SPCH, ale również Sekcję Farmacji, natomiast Jadwiga Jóźwiak z Saint Gobain, reprezentowała Sekcję Szkła i Ceramiki. Nie było tylko przedstawicieli Sekcji Papieru.
Reasumując uważam, że spotkanie było potrzebne i jest ważne, ale tylko pod warunkiem, że będzie to początek dialogu SPCH z MSP a nie jednorazowe kurtuazyjne wydarzenie, bo na takich nam zupełnie nie zależy. Pracownicy Ministra skrzętnie notowali nasze uwagi, mam otrzymać notatkę ze spotkania, czas pokaże, czy będą jakieś pozytywne rezultaty.
Przewodniczący SPCH NSZZ Solidarność
Miara Mirosław

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =