Relacja ze spotkania w sprawie Umowy Społecznej

sie 20, 2013 | Z zakładu

W środę 14 sierpnia w Puławskim Parku Technologicznym odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie negocjacji Umowy Społecznej dla pracowników Zakładów
Azotowych Puławy.
W środowym spotkaniu udział brali przedstawiciele wszystkich 6 Związków
Zawodowych w naszych zakładach. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy
reprezentowali wiceprezesi Wojciech Kozak i Zenon Pokojski. Grupę Azoty SA
reprezentował Pan Jerzy Koziara.
Uczestnicy spotkania jeszcze raz na spokojnie zapoznali się ze wszystkimi
propozycjami, które padły od początku rozmów o Umowie Społecznej. Jeszcze
raz wymienione niżej postulaty omówiono i przeanalizowano :
. zachowanie miejsc pracy,
. stały rozwój Spółki,
. wzrost funduszu wynagrodzeń,
. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny,
. wypłatę premii konsolidacyjnej,
. zachowanie siedziby Spółki oraz jej spójności organizacyjnej, w
szczególności poprzez niewydzielanie ze struktury organizacyjnej nowych
podmiotów gospodarczych,
. zapewnienie że pracownicy nie będą przenoszeni i oddelegowani do innych
podmiotów gospodarczych należących do Grupy Azoty,
. zaniechanie zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej,
. wprowadzenie pakietu medycznego oraz programu emerytalnego dla
pracowników.
Część naszych oczekiwań została przedłożona raz jeszcze Zarządowi Grupy
Azoty i ma być poruszona na kolejnym spotkaniu w połowie września. Ważne
jest, to że uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich związków i odbyło
się ono w merytorycznej atmosferze, która może przynieść korzystne
rozwiązania dla pracowników naszej spółki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =