Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej

wrz 24, 2018 | Aktualnosci

W dniu 20.09.2018r. Rada Nadzorcza w całości poświęcona była przesłuchaniom kandydatów na prezesa naszej spółki.

W wyniku ogłoszenia internetowego  zamieszczonego na naszej stronie internetowej, aplikację złożyło 6 osób. Do dalszego etapu dopuszczonych zostało pięciu kandydatów spełniających warunki  zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem. Wśród kandydatów był jeden aktualnie pracujący w spółce, dwóch kandydatów byłych pracowników, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu i pracownik KUL.

Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania się i następnie odpowiadali na pytania członków RN między innymi  z tematyki dotyczącej, ścieżki zawodowej kandydata , doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji do pełnienia funkcji prezesa, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomością dot. funkcjonowania spółek handlowych,  zakresu działalności ZAP oraz sektora chemicznego, wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczeniem w dziedzinie organizacji pracy organów kolegialnych, w zakresie komunikacji i relacji interpersonalnych itp.

W wyniku przeprowadzonej oceny na Prezesa GA ZAP został wybrany p. Krzysztof Bednarz.

                                                                                                                 Jacek Wójtowicz

                                                                                                                 Grzegorz Mandziarz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =