Relacja z posiedzeń KM

kwi 12, 2018 | Aktualnosci

Odbyły się dwa posiedzenia Komisji Międzyzakładowej 22 i 27 marca 2018.

Na pierwszym z posiedzeń KM ukonstytuowała się i w prezydium Komisji Międzyzakładowej znaleźli się:

Piotr Śliwa – przewodniczący

Michał Świderski – v-ce przewodniczący

Konrad Dębowski – v-ce przewodniczący

Sławomir Kamiński – v-ce przewodniczący

Wojciech Powszedniak – sekretarz

Drugie posiedzenie poświęcono również w większości sprawom organizacyjnym oraz został dokonany podział obowiązków pomiędzy członków KM oraz ustalono składy:

  • komisji BHP – Konrad Dębowski, Jarosław Król, Wojciech Powszedniak, Piotr Śliwa, Michał Świderski
  • komisji socjalnej – Teresa Jezierska, Małgorzata Dudek, Michał Świderski, Piotr Śliwa, Elżbieta Nawrotek
  • zespołu negocjacyjnego – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Wojciech Powszedniak, Zbigniew Kisiel, Sławomir Kamiński, Sylwek Harmasz.
  • komitetu strajkowego – Piotrr Śliwa, Michał Świderski, Konrad Dębowski, Wojciech Powszedniak, Sylwester Harmasz, Sławomir Kamiński, Jarosław Król
  • Delegatów do Rady Oddziału – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Sławomir Kamiński, Wojciech Powszedniak, Konrad Dębowski
  • Zespół redakcyjny – Piotr Śliwa, Michał Świderski, Sławomir Kamiński, Wojciech Powszedniak, Konrad Dębowski, Dariusz Kapciak.

Ponad to.

–  Przyjęto nowych członków do związku.

– Podjęto decyzję dotyczące budowy pomnika w miejscu krzyża na skrzyżowaniu dróg  przed Zakładami i zaproponowano komitet  budowy pomnika w skład, którego wszedł Dziekan Dekanatu puławskiego, Posłowie Ziemi Lubelskiej, Prezes GA ZAPuławy S.A., Przewodniczący KM  NSZZ „Solidarność” przy GAP oraz prezes  stowarzyszenia “Solidarni Ziemi Puławskiej”

– KM podjęła działania mające na celu wyjaśnienie niepokojących sygnałów dochodzących od pracowników spółki STOZAP

– Omawiano organizację imprezy integracyjnej na Wólce Profeckiej 25-05-2018 oraz dnia dziecka w czerwcu bieżącego roku.

 – Rozpatrzono wniosek, który wraz z uzasadnieniem wpłynął do Komisji Międzyzakładowej dotyczący wykluczenia z szeregów związku  Andrzeja Jacyny i Grzegorza Szymańskiego. Wyżej wymienieni  panowie zostali wykluczeni z szeregów Związku Zawodowego  NSZZ „Solidarność”.

– Ustalono i zabezpieczono środki na organizację corocznych imprez oraz wydarzeń kulturalnych, z których korzystać będą członkowie i sympatycy NSZZ „solidarność”.

Wojciech Powszedniak

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 11 =