Relacja z obrad Kongresu Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

paź 23, 2012 | Z kraju, Z zakładu

W dniach 17-18 października w Łukęcinie odbył się Kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. W obradach oprócz działaczy z ZA Romana Góry i Andrzeja Jacyny udział wzięli znamienici zaproszeni goście min. przewodniczący Komisji Krajowej  Piotr Duda, który w swoich wypowiedziach nawiązywał do prawidłowego kierunku działań Związku, dbałości o pracowników czy o wydłużeniu wieku emerytalnego.
Ważnym tematem obrad był także temat umów śmieciowych, najniższych wynagrodzeń. Przewodniczący Duda podkreślił, że celem związku powinno być aby najniższe wynagrodzenia było ? średniego wynagrodzenia w Polsce.

Kolejnym ważnym tematem poruszanym przez przewodniczącego Dudę był to temat związkowców mających ochronę związkową nie biorących udziału w działaniach związku.
Dla delegatów z Puław ważnym punktem obrad Kongresu Sekretariatu było wypracowanie i przyjęcie stanowisk mówiących o nowej grupie Kapitałowej Azoty, równorzędnych pozycji ZCH Police, ZA Tarnów i ZA Kędzierzyn Koźle a także zawarcie umowy społecznej nowej Grupy Kapitałowej AZOTY.

Relacja foto Kongresu

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =