Relacja z Jubileuszowego Kongresu SPCH we Wrocławiu

paź 27, 2016 | Aktualnosci

img_0375 img_0376 img_0377 img_0383 img_0397Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Jubileuszowego Kongresu SPCH, który w dniach 24-26 października odbył się we Wrocławiu. Naszą Komisję reprezentowali kol. Andrzej Jacyna i kol. Piotr Śliwa.

relacja-z-jubileuszowego-kongresu

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =