Relacja z FPS 7 lipca 2022

lip 7, 2022 | Aktualnosci

Spotkanie, było bardziej ciekawe i dające nadzieje, niż …. owocne.
Na początku przedstawiciel pracodawcy ubolewał że inne związki zawodowe nie przystąpiły do FPS, choć podkreślił że ZZPRC się obficie śliniło i chciało wstąpić, gdyby tylko dostało stołki na których im bardzo zależało.
Przedstawiciel NSZZ starał się uspokoić emocje, twierdząc że sytuacja w firmie jest bardzo dynamiczna i jeszcze dwa miesiące temu nikt by nie przypuszczał że Pan Sławomir Wręga będzie szedł, ręka w rękę w jednym szeregu i de facto tworzył koalicję, z panem Wojciechem Kozakiem, Markiem Maraszkiem, Mirosławem Pomorskim czy Andrzejem Smętkiem – a dziś proszę bardzo jak ładnie im to wychodzi. Kolejnym przykładem, nie do pomyślenia jeszcze niedawno, jest to że dziś tak naprawdę tylko NSZZ popiera (KLIKNIJ) Andrzeja Skwarka, wszystkie inne organizacje chcą go wy… na zbity …. – no takie czasy. Łaska pana Wręgi na burej suce jedzie.
Zarząd zadeklarował że wyrówna podwyżkę w naszym zakładzie pracy do 300 PLN – nawet jeśli związki zawodowe nie podpiszą porozumienia.
Należy podkreślić, że jest to dobry krok w bardzo dobrym kierunku. No może nie krok a kroczek, ale w bardzo dobrym kierunku. I tu należy Zarząd pochwalić.
Przedstawiciel NSZZ podkreślił że:
  • inflacja oficjalnie podawana przez GUS w maju to 13.9 %– więc z naszym 5,6% od stycznia i 4.4% od czerwca jesteśmy zdecydowanie w tyle.
  • w Tarnowie zapowiedziano wypłatę 5000 PLN, jest w Puławach powszechne i jak się wydaje uzasadnione przekonanie że to z naszej dywidendy.
  • w innych lokalizacjach w Grupie dokonuje się podwyżek „pod stołem”.
  • są wolne pieniądze do wypłacenia ludziom, które nie naruszają wysokości funduszu płac jest to: fundusz nagród dyrektorów, oraz pieniądze których nie przyjmą dumni liderzy ZZPRC – bo to ochłapy (sprawdzimy ile jest warte ich słowo).
  • są obszary w naszej firmie gdzie regulacje placowe są powszechnie akceptowalne i niezbędne – myślimy tu o pakowniach.
Pracodawca zadeklarował że:
  • jest gotowy do kolejnych rozmów o podwyżkach i absolutnie się nie zamyka na tych wprowadzonych
  • dokona pilnych obliczeń dotyczących zmian w taryfikatorze dla pakowni
  • dokona przeliczeń likwidacji funduszu nagród dyrektorów i przeznaczenia go na dodatki dla mistrzów, starszych mistrzów oraz osoby którym podlega co najmniej 5 osób.
  • jeśli tylko w jakiejś lokalizacji pojawi się jakakolwiek regulacja płacowa to u nas będzie taka sama.
  • Ponoć 5000 w Tarnawie to pieniądze na jubileusz 95 lecia.
Ustalono że kolejne spotkanie będzie 5 sierpnia.
Konkretny efekt to 52 PLN do stawki (mała łyżeczka), oraz dalsze konkretne rozmowy w konkretnym terminie o pieniądzach. Pani Prezes Tyszer wyraziła obawę ,czy efekty pracy FPS będą akceptowane przez inne organizacje? Przedstawiciel NSZZ zapewnił, iż głupota innych nie zwalnia nas z obowiązku robienia mądrych rzeczy i  że jeśli inne związki zawodowe znowu, tak jak w 2021 roku, zablokują podwyżki to Załoga może tego nie wytrzymać i zrobi użytek z taczki pod siedzibą jednego z nich.
 Z ciekawostek ale oficjalnie przekazanych na posiedzeniu: ZZPRC przep…. wszystkie apelacje w sprawie liczebności swoich członków,  co oznacza że zwykli członkowie tego związku powinni przyszykować sporą kasę w portfelu na pokrycie manka, czyli tego co jak się okazuje nielegalnie przytulili działacze, oraz tego co było wypłacone jako  pensja jednego z nich który był niesłusznie oddelegowanego i to za kilka lat wstecz. Panowie w 10 D się bawią na polowaniach – jedzą dziczyznę, a zwykli ludzie płacą za nich rachunki. Pozostałe organizacje też w kolejce 😊
PS.
Pan Skwarek nie podziękował za poparcie ;).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =