Relacja viedo z Manifestacji i podziękowania za udział

mar 27, 2013 | video

W imieniu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?S? w Lublinie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o wsparcie strajkujących na Śląsku i wzięli udział we wczorajszej manifestacji ? 26 marca br. ? w Lublinie.

Tak liczna obecność, i pojawiające się w trakcie komentarze, świadczą o wyczerpywaniu się cierpliwości społeczeństwa dla działań rządzących. Nasza akcja została zauważona w mediach i pozytywnie przyjęta wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

Pozdrawiamy serdecznie

Biuro Informacyjne ZR

Prezentujemy relację viedo z wczorajszej Manifestacji

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 5 =