Relacja fotograficzna z Manifestacji 14 września

wrz 20, 2013 | Aktualnosci

Przedstawiamy obszerną fotorelację z soboty 14 września z Wielkiej Manifestacji w której wzięli udział członkowie i sympatycy NSZZ Solidarność ZAP.

 

Zdjęcia wykonał Konrad Dębowski. Za ich przekazanie serdeczne dzięki.

Relacja Fotograficzna z Manifestacji

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 8 =