Regulamin Premiowania podpisany

cze 21, 2012 | Z zakładu

REGULAMIN PREMIOWANIA PODPISANY

Dziś przedstawiciele wszystkich Związków Zawodowych działających przy ZA Puławy popisali Regulamin Premiowania. Jak dowiadujemy się premia za III kwartał może zostać wypłacona już 10 lipca. Premia będzie wynosiła 20% od stawki zasadniczej na ostatni dzień III kwartału.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 5 =