REFERENDUM – dlaczego ?

wrz 7, 2023 | Aktualnosci

Robimy Referendum bo:

  • w 2012 roku nikt takiego Referendum nie robił, a powinno być;
  • musimy mieć amunicję do rozmów z Zarządem, politykami i  z Orlenem;
  • za Tarnowem stoi potężne lobby polityczne i to niezależnie od opcji – czego dowodem jest fakt,  że to oni nas przejęli, a dziś mają  wspólny front żeby nie oddawać Puław i to od lewa do prawa;
  • politycy: Michał Moskal, Przemysław Czarnek, Artur Soboń, Leszek Kowalczyk, którzy popierają ideę przejęcia nas przez Orlen muszą czuć nasze poparcie;
  • pojawiły się głosy przedstawicieli prominentnych działaczy KOP, że w Tarnowie nie jest tak źle – a w Orlenie to nie wiadomo itd.;
  • kadra kierownicza (ta  opłacana przez Tarnów lub ciesząca się ich łaskami), kontestuje przejęcie. Jest w nich taka obawa że BMW  (Bierni, Mierni, Wierni) kariery w Orlenie nie zrobią.;
  • musimy mieć jasność co do woli Załogi, albo w prawo albo w lewo – żeby nie było żalu po tym jak zostaniemy w Tarnowie;
  • trzeba pokazać gdzie są barykady i po której stronie kto stoi – jeśli KOP będzie sabotował Referendum oznacza że jest po stronie Tarnowa;
  • Zarząd Puław musi czuć presję i oddech Załogi żeby nie przyszło mu do głowy sypać piachu w tryby;
  • NSZZ musi mieć  legitymację do twardych negocjacji z Orlenem, żeby nie powtórzyła się historia z 2012 roku gdy kupili nas za czapkę śliwek przy kompletnej apatii sprzedajnych związków zawodowych.

Q&A (Pytania i Odpowiedzi) KLIKNIJ i oglądaj 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 6 =