Rada Pracowników wybrana

lut 23, 2015 | Z zakładu

W dniu 18.02.2015r. zakończyły się wybory do Rady Pracowników III kadencji, w wyniku których (w kolejności alfabetycznej) zostali wybrani:

Głuszyńska Katarzyna, Kowalczuk Eryk, Kruk Piotr, Ozga Anna, Siedliska Małgorzata, Woźniak Damian i Wręga Sławomir.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 12 =