Rada Oddziału za ORLENEM – trzeba działać.

paź 23, 2023 | Aktualnosci

Rada Oddziału NSZZ Solidarność Ziemia Puławska wspiera wszelkie działania zmierzające do wyjścia Grupy Azoty „Puławy”, jako całości, z Grupy Azoty Tarnów oraz do połączenia jej z silnym podmiotem gospodarczym dającym szansę na rozwój, utrzymanie i wzrost zatrudnienia, a także zdobywanie nowych rynków na produkty Grupy „Puławy”.  Podmiotem takim jest z całą pewnością ORLEN, który wyraził zainteresowanie przejęciem Grupy Azoty „Puławy”. Jeśli przejęcie Grupy Azoty Puławy przez Orlen nie miałoby dojść do skutku, oczekujemy od osób odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym – konkretnych rozwiązań których efektem będzie utrzymanie miejsc pracy i rozwój Grupy Azoty Puławy – jako całości.

KLIKNIJ na artykuł WNP 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 8 =