Quo Vadis KOP?

maj 22, 2023 | Aktualnosci

Czy, jako związkowcy, potrafimy się tak po prostu dogadać dla dobra Załogi?
Wiele można by napisać na temat umiejętności sprawnego porozumiewania się pomiędzy dwoma osobami,  czy ludźmi stanowiącymi niewielkie gremium. W większości, podczas takich rozmów, jedni chcą przeforsować swoje racje, a inni natomiast twierdzą, że prawda stoi po ich stronie. Wszyscy albo większość uczestników sporu czy procesu uzgodnień przedstawiają bardziej lub mniej słuszne argumenty. Kto i kogo przekona zależy od wielu okoliczności.
W moim mniemaniu, a tak uczono mnie całe życie, wszystkie argumenty powinny zostać wysłuchane, skomentowane, kontrargumentowane i na końcu konstruktywnie podsumowane a wszystko w duchu spokoju i porozumienia. Dzięki temu cywilizacja się rozwija.
Szkoda, że mojego zdania nie podzielali niektórzy uczestnicy prac Zespołu Zadaniowego zajmującego się procedowaniem m.in. regulaminu pracy zdalnej. Skąd wiem, że nie podzielali? Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ na spotkaniu tegoż zespołu, argumentami większości tzw. KOP (Komitet Obrony Puław zrzeszony pod przywództwem Pana Przewodniczącego Sławomira Wręgi), było zagłuszanie mnie, obrażanie, krzyczenie i chwyty poniżej pasa, np. mówienie do mnie równocześnie przez kilka osób.
Celem mojego uczestnictwa, jako reprezentantki NSZZ, w pracach Zespołu Zadaniowego było dokonanie ważnych uzgodnień dla Załogi  i pracowników, których reprezentujemy, bo to właśnie Oni nam zawierzyli pokładając w nas swoje zaufanie. To zobowiązuje i ja traktuję to bardzo poważnie, stąd moje uprzednie skrupulatne zapoznanie się z dokumentami przesłanymi do wszystkich (!) Związków Zawodowych. Poświęciłam wiele prywatnego czasu dla sporządzenia uwag i adnotacji.
Jeżeli wszyscy otrzymaliśmy te same dokumenty to dlaczego Pan Przewodniczący Sławomir Wręga (ani nikt z KOP) ich nie przeczytał?   Zadawali pytania, na które odpowiedzi były w materiałach i Kodeksie Pracy, Żeby to zatuszować poruszali tematy nie związane w ogóle z przedmiotem prac Zespołu. Można było odnieść wrażenie, że Pan Przewodniczący przyszedł na prace Zespołu jak na spektakl do teatru, bo poprosił członków Zespołu o przedstawienie/prezentację wszystkich zmian w Kodeksie Pracy od 2016 r. Czy tego rodzaju informacji nie powinien mieć w małym palcu? Jak można brać udział w konstruktywnych uzgodnieniach bez podstawowej wiedzy w temacie.
Czy na tym polega szacunek Pana Przewodniczącego Sławomira Wręgi do osób, które reprezentuje?
Mój apel o porozumienie się ponad podziałami dla dobra naszych pracowników argumentowany tym, że jesteśmy ludźmi cywilizowanymi i kulturalnymi został zignorowany. Nazwanie mnie ironicznie: Panią Kulturalną przez jedną z Pań Przewodniczących z grupy KOP nie było miłe, ale i to można znieść. Najsmutniejszy i przytłaczający nie jest brak woli porozumienia się z przedstawicielem NSZZ Solidarność, ale członkami KOP-u między sobą. Do czego ten chaos w KOP doprowadzi nasz Zakład?  Quo Vadis KOP?
Okazało się, że moja skromna osoba uczestnicząca w setkach zebrań w Polsce i za granicą niewiele w życiu widziała. No cóż, na naukę nigdy nie jest za późno. Oby Panowie Przewodniczący i Panie Przewodniczące z KOP-u posiedli zdolność porozumiewania się ponad podziałami.
Z wyrazami szacunku, na to liczymy.
Anna Chojnowska Członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Dopisek od  Prezydium NSZZ Solidarność:
Jakie są realne konsekwencje dla pracowników tego że pan Wręga  i cała reszta przyszli nieprzygotowani. Zgodnie z interpretacją prawników jeśli nie uzgodni się dokumentu w ciągu 30 dni to pracodawca jednostronnie wprowadzi regulacje. To kolejny dowód na to że Przewodniczący Wręga i jego pomagierzy działają na szkodę Pracowników.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 2 =