Puławy w I kw 2012: 13 r. miały 34,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 37 mln zł zysku

lis 14, 2012 | Z zakładu

Puławy w I kw 2012: 13 r. miały 34,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 37 mln zł zysku

Grupa ZA Puławy miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2012/2013 34,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 99,5 mln zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2011/2012. Zysk netto okazał się niższy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 37 mln zł zysku w pierwszym kwartale.

Zysk operacyjny grupy ZA Puławy w I kw. 2012/13 r. wyniósł 37,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 112 mln zł zysku. Wypracowany zysk operacyjny okazał się o 4.6 proc. niższy niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 39 mln zł zysku EBIT.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Puław wyniosły w I kw. 2012/13 r. 878 mln zł wobec 821 mln zł rok wcześniej i były o wyższe o 6,2 proc. od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 827,1 mln zł. (PAP)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 2 =