Puławy pomagają Rodakom- kolejne dary już w biurze

lis 19, 2013 | Z kraju

Coraz większy odzew ma akcja Pomocy Rodakom na Wschodzie. Do naszego biura trafia coraz więcej maskotek dla dzieci, książek czy słodyczy. Co cieszy w akcji uczestniczą nie tylko członkowie Solidarności, ale i niezrzeszeni,którzy czują więź i chęć pomocy naszym Rodakom, którzy zostali za Bugiem.
Tym, którzy przynieśli swoje dary w imieniu Polaków na Wschodzie składamy wielkie dzięki, a pozostałym przypominamy, że nasza akcja trwa do 5 grudnia. Nadal zbieramy
produkty spożywcze o długim okresie przechowywania, tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp. ? książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci oraz małe przytulanki
Zapraszamy do wzięcia udziały w Akcji Pomocy
IMG_3672

IMG_3673

IMG_3674

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 14 =