Puławy miały w II kw. '13: '14 19,4 mln zł zysku netto, gorzej od konsensusu

lut 27, 2014 | Z zakładu

Puławy miały w II kw. ’13: ’14 19,4 mln zł zysku netto, gorzej od konsensusu

Zysk netto Zakładów Azotowych Puławy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w II kw. roku obrotowego 2013/14 do 19,4 mln zł z 87,4 rok wcześniej i był o 30 proc. niższy od średniej prognoz na poziomie 28 mln zł.

Zysk operacyjny grupy spadł do 20,8 mln zł z 91,3 przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 29,8 mln zł.

Przychody spadły do 922,8 mln zł z 973 mln zł rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał sprzedaż na poziomie 886,2 mln zł.

W całym półroczu grupa miała prawie 37 mln zł zysku netto, 39,4 mln zł zysku operacyjnego, 112,3 mln zł EBITDA i 1,76 mld zł przychodów. W analogicznym okresie rok wcześniej zysk netto wynosił 121,8 mln zł, EBIT 128,5 mln zł, EBITDA 188,2 mln zł, a przychody 1,85 mld zł.

W I półroczu przychody segmentu Agro wyniosły 1,09 mld zł, co oznacza spadek o 6,4 proc. rdr. Przychody segmentu Chemia wyniosły 607,1 mln zł i zmniejszyły się rdr o 1,4 proc. W segmencie Energetyka uzyskano przychody w kwocie 42,0 mln zł (spadek o 10 proc.). W segmencie Pozostała Działalność uzyskano przychody w kwocie 25,6 mln zł. (spadek o 15,1 proc.).

W samym drugim kwartale zysk operacyjny segmentu Agro wyniósł 37 mln zł, co oznacza spadek o 68,7 proc. rdr. Segment Chemia osiągnął stratę operacyjną w wysokości 13,4 mln zł i jest to wynik niższy o 20,6 mln zł od uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Segment Energetyka osiągnął zysk operacyjny w wysokości 51,7 mln zł, co oznacza wzrost o 84,8 proc. rdr. Segment Pozostała Działalność miał 0,02 mln zł zysku operacyjnego i jest to wynik wyższy o 5,7 mln zł od uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. (PAP)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 12 =