Puławskie Azoty może ochronić ustawa

sie 30, 2012 | Z zakładu

Chodzi o projekt ustawy, która wyłączyłaby Zakłady Azotowe w Puławach i Tarnowie z rządowego planu prywatyzacyjnego ogłoszonego na lata 2012/2013.

– Projekt powstał w momencie gdy pojawiło się pierwsze wezwanie Synthosu, na zakup akcji puławskich Azotów. W tym momencie gdy sprawa konsolidacji wydaje się być przesądzona trzeba zakresem tej ustawy objąć również Azoty z Tarnowa – wyjaśnia Jarosław Żaczek, poseł Solidarnej Polski. 

Tego typu działania były już wcześniej podejmowane i doprowadziły m.in.: do zablokowania prywatyzacji Lotosu. 

– Zagrożenie prywatyzacją jest cały czas realne, tym bardziej, że w odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące konsolidacji minister skarbu podkreślił wyraźnie, że obie spółki są na liście przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży – dodaje Żaczek. 

Największe obawy w kwestii zakupu i jednej i drugiej spółki związane są z rosyjskim przedsiębiorstwem Akron, które już raz ogłaszało wezwanie na zakup Azotów Tarnów. 

Taki projekt ustawy popierają m.in.: przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w puławskich Azotach. 

– Trzeba zrobić wszystko, żeby ta ustawa trafiła do Sejmu i został pozytywnie przegłosowana. Potrzebny jest lobbing i zwrócenie uwagi, na los naszego zakładu i tego co może, czekać nie tylko Puławy, ale i cały region – tłumaczy Sławomir Wręga, przewodniczący ZZPRC. 

Minister skarbu podkreśla, że w procesie konsolidacji Zakłady Azotowe Puławy i Zakłady Azotowe Tarnów będą równorzędnymi podmiotami a ich sprzedaż jak na razie jest brana pod uwagę. 

– Mamy zapewnienia ministra, ale mimo tego złożymy projekt naszej ustawy, ponieważ Azoty są kluczowym przedsiębiorstwem w regionie i musimy podjąć każde działania aby jego sytuacja nie uległa pogorszeniu – podsumowuje poseł Solidarnej Polski
Źródło. puławy.naszemiasto.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =