Puławska Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie obrony Grupy Azoty

lip 8, 2014 | Aktualnosci

Puławska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko wspierające obronę Grupy Azoty. To wszystko działo się wczoraj podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Miasta zwołanego na wniosek Komitetu Obrony Zakładów Azotowych Puławy.

We wczorajszej uroczystej sesji udział wzięli prezesi Grupy Azoty Paweł Jarczewski, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy Marian Rybak, Wojciech Kozak i Zenon Pokojski czy przedstawiciele polskiego parlamentu posłanka Małgorzata Sadurska, senator Stanisław Gogacz czy Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Nie zabrakło także przedstawicieli związków zawodowych, czy przedstawicieli Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Po kilku wystąpieniach i debatach radni jednogłośnie przyjęli stanowisko dotyczące ochrony Grupy Azoty.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 15 =