Protest przeciwko zwolnieniom w puławskim szpitalu

maj 19, 2016 | Aktualnosci

Bardzo gorąca atmosfera, wiele gorzkich słów w kierunku Rady i Zarządu Powiatu  – tak w skrócie można pikietę, która odbyła się wczoraj przed budynkiem Starostwa Powiatowego. W organizowanej przez NSZZ Solidarność pikiecie udział wzięło około 300 mieszkańców Puław, którym los puławskiej lecznicy nie jest obojętny. Protestujący nie zostawili suchej nitki, na Staroście i Zarządzie Powiatu, na których przed budynkiem czekały taczki i specjalnie przygotowany ambulans.  Po trwającej prawie godzinę pikiecie protestujący udali się na obrady Rady Powiatu, gdzie próbowali wymusić na radnych rozmowy o sytuacji puławskiego szpitala. Niestety tego punktu nie udało się wprowadzić pod obrady, a Radna Danuta Smaga zaproponowała odbycie specjalnej sesji Radu Powiatu w temacie sytuacji szpitala. Niestety dopiero w czerwcu, co może okazać się terminem zbyt późnym….

Fot. Piotr Śliwa

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 4 =