Prośba o listy z podpisami pod ustawą o zakazie handlu

lip 29, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zwraca się z pilną prośbą o dostarczenie list z podpisami pod wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele i święta. Na listy czekamy do piątku 29 lipca do godziny 15:00. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 5 =