Prezes Andrzej Skwarek do raportu

sie 9, 2022 | Aktualnosci

Przypominamy, to NSZZ Solidarność  wskazała drogę jaką powinien iść wniosek o wdrożenie stażowego. Sukces projektu zależy, tylko i wyłącznie, od treści sporządzonego, przez Członka Zarządu Pana Andrzeja Skwarka, wniosku. Liczymy na profesjonalizm i uczciwość w stosunku do Załogi. Cieszy że pozostałe organizacje powoli (niestety zbyt powoli) dojrzewają do tematu, że potrzebny jest nam słowny i skuteczny przedstawiciel Załogi. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 13 =