Premia kwartalna

lis 14, 2016 | Aktualnosci

W związku z wypracowanym przez naszą Spółkę w III kwartale 2016 r. zyskiem netto, zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania, fundusz premiowy za ten kwartał wynosi 7,5% miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 6 =