Premia będzie przed świętami!!!!!!!

mar 11, 2013 | Aktualnosci

Miło nam poinformować, że Zarząd ZAP pozytywnie odniósł się do naszego pisma z dnia 28. lutego 2013 roku w sprawie wypłaty premii za dobre wyniki finansowego w roku obrotowym 2012/12 i premia zostanie wypłacona jeszcze przed świętami Wielkanocnymi, razem z awizowaną wcześniej premią okolicznościową.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 3 =