Prawda ekranu i prawda (spotkanie z posłami PiS)

lis 7, 2019 | Aktualnosci

Dziś w naszej firmie gościli lubelscy posłowie PiS. Po spotkaniu z Zarządem mieli okazję zapoznać się z informacjami przekazanymi przez stronę związkową. Naszych gości bardzo zdziwiła i zasmuciła informacja o ilości i przewlekłości sporów zbiorowych, fakt zwalniania związkowców objętych szczególną ochroną oraz wymuszanie na Załodze anonimowego donoszenia.  Zaciekawiło ich też wiele innych tematów nieporuszanych na spotkaniu z Zarządem. Strony uznały spotkanie za niesłychanie owocne i umówiły się na kolejne.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 13 =